Activiteiten

Warmteboost

Stichting Ontmoetingscentrum Pesse heeft een WarmteBoost bijdrage ontvangen! Met deze
financiële impuls kan Stichting Ontmoetingscentrum Pesse het pand verduurzamen en zich
ontwikkelen tot een duurzame inspiratieplek voor het dorp.
Het Programma #WarmteBoost is een gezamenlijk initiatief van het Postcode Loterij
Buurtfonds, Katalys, LSA Bewoners, Oranje Fonds en de Landelijke Vereniging voor Kleine
Kernen. Door het programma kunnen ontmoetingsplekken hun energiekosten verlagen en een
duurzaam toekomstperspectief krijgen.
Het programma wordt mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van de Nationale Postcode
Loterij.